Çizgi Film-Animasyon Bölümü

Bölümümüz ulusal ve uluslararası nitelik ve yeterliliklere sahip, yaratıcı, disiplinlerarası çalışabilen, yenilikçi teknolojilere hakim Animasyon Film Tasarımcıları yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaca bağlı olarak bölümümüz sosyal sorumluluk bilinciyle, küresel ve kültürel yaklaşımları dikkate alan yaratıcı bireyler yetiştirilmesine önem vermektedir.


Çizgi Film–Animasyon Bölümü ile öğrencilere:

 • Animasyon film ve reklam çekimi konusunda bilgi ve beceri kazandırmak,
 • E-kitap (etkileşimli elektronik kitap), etkileşimli dijital uygulamalar (applications), dijital eğitim uygulamaları, dijital oyunlar gibi konularda bilgi ve beceri kazandırmak,
 • Sektör ihtiyaçlarını karşılanmasına yönelik proje geliştirme bilgi ve becerileri kazandırmak,
 • Teknolojik gelişmelere uygun proje geliştirme konusunda bilgi ve beceri kazandırmak,
 • Çağımızın gereksinimi olan disiplinler arası tasarım bağıntısını kurabilecek yeterlilikte donanım sağlamak programın özünü oluşturmaktadır.

Animasyon sineması 1900’lerin başından itibaren çeşitli deneysel uygulamalar ve yeni teknolojilerle kendisine çalışma alanları oluşturmaya başlamıştır. Günümüzde yeni teknolojiler ile animasyon reklamlar, animasyon filmler, etkileşimli dijital uygulamalar, dijital oyunlar hazırlanmaktadır. Üniversitemiz çatısı altındaki Çizgi Film-Animasyon Bölümü ülkemizde sinema, reklam, dijital uygulama alanlarında çalışacak nitelikli Animasyon Film Tasarımcıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Teknolojik gelişmelerle akıllı telefon, tablet gibi teknolojik aletler yakın dönemde tüketicilerle buluşmuş ve yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda teknolojik aletlerle uyumlu etkileşimli uygulamalar, arayüzler, dijital oyunlar, ders anlatım kitapları (e-kitap); etkileşimli hikaye ve eğitim kitapları (e-kitap); eğitim oyunları; destekleyici uygulamalar hazırlanması gibi hareketli ve etkileşimli dijital ortam uygulamaları (applications) yapılmaktadır. Bölümümüz yeterli bilgi düzeyine sahip öğrenciler mezun ederek dünyada yeni olan bu alanlara da eleman yetiştirmiş olacaktır.


Üniversitemiz bünyesindeki Çizgi Film-Animasyon Bölümü ile öğrencilerimize;

 • Animasyon programları,
 • Çizim teknikleri
 • Animasyon prensip ve teknikleri,
 • Sinematografi,
 • Animasyon film ve reklam çekimi,
 • Görsel efekt dinamikleri,
 • Animasyon film tasarımı
 • Oyun teknolojileri
 • Etkileşimli uygulamalar
 • E-kitap (etkileşimli elektronik kitap) ve dijital eğitim uygulamaları,
 • Dijital oyun tasarımı gibi konularda bilgi ve beceri kazandırmak hedeflenmektedir.

Bölümümüz disiplinlerarası tasarım anlayışı ve alanının getirileri doğrultusunda diğer programlarla iş birliği içerisinde ortak dersler yürütülmesine, ortak öğrenci projeleri yapılmasına, disiplinler arası beslenebilecekleri derslerin yürütülmesi önem vermekte ve olanak sağlamaktadır.

Öğrencilerimiz bölümümüzden mezun olmadan önce 2 staj (1.si 4. yarıyıl sonunda animasyon ya da film ajanslarında, 2.si 6. Yarıyıl sonunda reklam ajansları ya da dijital oyun şirketlerinde) yapacaklardır. Böylelikle çalışma hayatına başlamadan önce deneyim kazanmaya başlayacaklardır. Bölümümüz mezunları film şirketleri, animasyon film şirketleri, reklam ajansları, televizyon kanalları, dijital oyun şirketleri, multimedya yapım şirketleri, etkileşimli tasarım ajanslarında çalışabileceklerdir. Ayrıca kendi ajanslarını açmaya yönelik ön hazırlık süreçlerinde de bölümüzden destek alacaklardır.